Tw in FB Cal

O cadro de profesorado deste Máster está constituído por:

 • especialistas doutores da Universidade de Vigo,
 • profesores doutores de recoñecido prestixio doutras universidades, e que pertencen a grupos de investigación centrados nos temas propostos no Master e/ou imparten docencia noutros Posgraos Oficiais de similares características
 • profesionais da empresa privada, que achegarán a súa experiencia en xestión de proxectos, empresas e iniciativas, con interese especial para ilustrar os contidos teóricos do Máster

Adicionalmente, organizaranse actividades complementarias, mesas redondas con profesionais da empresa privada e con membros da administración pública, visitas a empresas, visitas a parques tecnolóxicos e a centros de innovación e tecnolóxicos, etc.


PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

 • Alberto Vaquero García (Departamento de Economía Aplicada) + Info
 • Ana Isabel Gueimonde Canto (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info
 • Ana Isabel Sinde Cantorna (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info
 • Ana María Tobío Rivas (Departamento Dereito Privado) + Info
 • Ana Pérez González (Departamento Estatística e Investigación Operativa) + Info
 • Andrés Mazaira Castro (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info
 • Ángel Barajas Alonso (Departamento Economía Financeira e Contabilidade) + Info
 • Ángeles López Lozano (Directora Oficina de I+D -OTRI- da Universidade de Vigo)
 • Anxo Moreira González (Director Área Técnica de I+D+i da Universidade de Vigo)
 • Arturo José Fernández González (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info
 • Carlos Antonio Ferro Soto (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info
 • Celso Cancela Outeda (Departamento SocioloxíaCiencia Política e da Administración e Filosofía)
 • Dolores Rivero Fernández (Departamento Economía Financeira e Contabilidade) + Info
 • Elena Gallego Rodríguez (Departamento Economía Financeira e Contabilidade) + Info
 • Emilia Seoane Pérez (Conselleira EURES na Universidade de Vigo)
 • Ernesto López-Valeiras Sampedro (Departamento Economía Financeira e Contabilidade)
 • Isabel Diéguez Castrillón (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info
 • Lorenzo Rodríguez Comesaña (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info
 • María Beatriz González Sánchez (Departamento Economía Financeira e Contabilidade) + Info
 • María Cruz del Rio Rama (Departamento de Organización de Empresas e Marketing)
 • María del Mar Rodríguez Domínguez (Departamento de Organización de Empresas e Marketing)
 • María Eva Diz Comesaña (Departamento de Organización de Empresas e Marketing)
 • Mónica Villanueva Villar (Departamento Economía Financeira e Contabilidade) + Info
 • Nuria Rodríguez López (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info
 • Pablo De Carlos Villamarín (Departamento de Organización de Empresas e Marketing)
 • Patricio Sánchez Fernández (Departamento Economía Financeira e Contabilidade) + Info
 • Sara Menor Conde (Departamento Dereito Privado) + Info
 • Tony Crespo Franco (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info
 • Trinidad Domínguez Vila (Departamento de Organización de Empresas e Marketing) + Info

PROFESORADO DOUTRAS UNIVERSIDADES

 • Adrián Coronado Mondragón (University of London)
 • Antonio Leal Millán (Universidade de Sevilla)
 • Domingo Nevado Peña (Universidade de Castela A Mancha)
 • José Maria Gómez Gras (Universidad Miguel Hernández de Elche) + Info
 • Lluis Codinas Puch (Escola Universitaria do Maresme-TecnoCampus Mataró-Maresme)
 • Víctor Rául López Ruíz (Universidade de Castela A Mancha)

PROFESIONAIS DA EMPRESA PRIVADA E XESTORES PÚBLICOS

 • Carlos Caride González (Faurecia)
 • Carmen Nogueira Cayetano (CAPITALIZA Inteligencia y Tecnología, S.L.)
 • Felix Sánchez Alonso (Xefe da Dependencia de Secretaría Xeral, Axencia Tributaria -AEAT-, Delegación de Ourense)
 • Guillermo Viña González (Xerente de IgapeNova)
 • Ignacio Breijo Villasuso (Controller Xestión Comercial Zara, Inditex)
 • Ignacio Sánchez Sánchez (Coordinador Servizo de Prevención de Asepeyo Pontevedra)
 • Jorge Sánchez Táboas (C.E.O. Grupo Hisanta)
 • José Manuel Bouzón Pintos (Director Bouzón Consultores SL)
 • Lara Rey Vázquez (Responsable Sistema de Xestión da I+D+i FERROATLÁNTICA I+D)
 • Manuel Varela Rey (Director de GAIN)
 • Marta Sanz Tordable (Responsable de Operacións en Edesdev)
 • Natalia Nogueira López (Directora Área de Innovación SERVIGUIDE)
 • Teresa González Ventín (Coordinadora EURES Transfronteirizo Galicia-Rexión Norte de Portugal)

COMISIÓN ACADÉMICA

Composición

 • Ana Gueimonde Canto - Presidenta
 • Beatriz González Sánchez - Secretaria
 • Alberto Vaquero García - Vogal
 • Elena Gallego Rodríguez- Vogal
 • Isabel Diéguez Castrillón - Vogal
 • Lorenzo Rodríguez Comesaña - Vogal
 • Marcos Álvarez Díaz - Vogal