Tw in FB Cal

 

                                                                                                    Datos sobre o título                                                                                                            

Memoria vixente (2016)

Descargar

Memoria inicial (2008)

Descargar

Data autorización CC.AA.

Publicación no D.O.G.

 13/03/2008

28/03/2008 (descargar)

Aprobación Consello de Ministros

Publicación BOE

Publicación Plan Estudos

15/04/2011

11/05/2011 (descargar)

28/05/2012 (descargar)

Periodicidade da oferta

Anual

Data última acreditación
Informe de evaluación externa

03/03/09 (descargar)
27/05/2013 (descargar)

27/01/2015 (descargar)

 

Xustificación

Xustificación do título. Interese académico, científico e profesional.

Apartado 2.1 da Memoria

Referentes externos á Universidade

Aparatado 2.1 da Memoria

Procedementos de consulta internos e externos utilizados para a elaboración do plan de estudos.

Apartado 2.3 da Memoria

Suspensión do título

Apartado 9.6 da Memoria

Normas de permanencia

Normativa de permanencia da Universidade de Vigo

 

OUTROS DATOS DE INTERESE: