Tw in FB Cal

Disponse dos recursos materiais e servizos da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo e da Universidade de Vigo:

 

Resumo PAS

1 Administrador de Centro (Compartido)

Negociado de Alumnos

1 Xefe Administración

2 Administrativos

Secretaria Decanato

1 Secretario Decano

Asuntos Económicos

1 Responsable AE

Personal de Servizos Xerais

Bedeis

1 Técnico

3 Auxiliares

 

Outro persoal de apoio

Unidade de Adscripción

No. Bolseiros

Dedicación

Horas/mes por bolseiro

Total

Aula de Internet e Informática

7

80

480

Vicedecanato de Calidade

1

80

80